دات نت نیوک
سندان ماسه ساز
SuperUser Account

سندان ماسه ساز

سندان ماسه ساز چدنی

سندان ماسه ساز 

سندان ماسه ساز یا سندان ماسه ساز چدنی در دستگاه ماسه ساز خرگوشی به عنوان بغل بند کاربرد دارد و بار ورودی به دستگاه با سرعتی که از چکش ماسه ساز خرگوشی میگیرد با سندان ماسه ساز برخورد می کند و می شکند . سندان ماسه ساز به صورت 6 ضلعی ساخته می شود و وقتی یک سمت آن در اثر سایش از بین رفت آن را چرخانده و از سمت دیگر آن استفاده کرد . جنس سندان ماسه ساز از چدن بوده و هر عدد آن در حدود 50 کیلوگرم وزن دارد . هر دست سندان ماسه ساز 24 عدد می باشد . 

مطلب قبلی چکش ماسه ساز
مطلب بعدی روتور ماسه ساز خرگوشی
255 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه